Massagetherapie & persoonlijke begeleiding

Massagetherapie nodigt je uit om te voelen hoe het is en te luisteren naar wat je lichaam je te vertellen heeft. Je lichaamswijsheid is het uitgangspunt van deze volwaardige therapievorm waarbij VOELEN (in plaats van denken en praten) centraal staat. In het lijf is alles opgeslagen. Net als andere therapievormen brengt massagetherapie BEWUSTWORDING. Bewustwording via AANRAKING.

Oprechte aandacht en zuivere aanraking
 

Mensen komen bij mij voor ontspanning, bewustwording en heling. Vaak in moeilijke tijden, tijden van verandering, bij terugkerende klachten of als ze merken dat oude pijn of trauma nog vastzit. Het lichaam kan dan gespannen en gesloten voelen.

Aandachtige, zuivere, liefdevolle aanraking helpt het lichaam te verzachten en "openen". Je kan dan weer voelen wie je bent en hoe het me je is. Dat is de ingang en tevens het startpunt van verandering: "VOELEN HOE HET IS". Dat klinkt simpel en dat is het eigenlijk ook. Het vergt wel moed. Het bewust opzoeken, onderzoeken en laten zijn van (moeilijke) gevoelens heft stagnatie in jou op en geeft ruimte en beweging. Het leidt tot integratie, tot zelfacceptatie en heling.

En dat voelt als THUISKOMEN BIJ JEZELF. Je lichaam is je huis, je voertuig, je thuis.

In mijn praktijk geldt de Leidraad infectiepreventie Covid-19 van de CAM-sector.