Over massagetherapie

Massagetherapie nodigt je uit om te voelen hoe het is en te luisteren naar wat je lichaam je te vertellen heeft. Je lichaamswijsheid is het uitgangspunt van deze volwaardige therapievorm waarbij VOELEN (in plaats van denken en praten) centraal staat. In het lijf is alles opgeslagen. Net als andere therapievormen brengt massagetherapie BEWUSTWORDING. Bewustwording via AANRAKING.

Oprechte aandacht en zuivere aanraking

Mensen komen bij mij voor ontspanning of ontstressing, bewustwording en heling. Vaak in moeilijke tijden, tijden van verandering, bij terugkerende klachten of als ze merken dat oude pijn of trauma nog vastzit. Het lichaam kan dan gespannen en gesloten voelen.

Aandachtige, zuivere, liefdevolle aanraking helpt het lichaam te verzachten en "openen". Je kan dan weer voelen wie je bent en hoe het me je is. Dat is de ingang en tevens het startpunt van verandering: "VOELEN HOE HET IS". Dat klinkt simpel en dat is het eigenlijk ook. Het vergt wel moed. Het bewust opzoeken, onderzoeken en laten zijn van (moeilijke) gevoelens heft stagnatie in jou op en geeft ruimte en beweging. Het leidt tot integratie, tot zelfacceptatie en heling.

En dat voelt als THUISKOMEN BIJ JEZELF. Je lichaam is je huis, je voertuig, je thuis.

Wat doet het? Lost het iets op?

Massagetherapie geeft zelfkennis, inzicht en bewustwording

Pas als je je van iets bewust bent kan je iets aanvaarden zoals het is. Bij moeilijke of pijnlijke dingen is daar vaak - onbewust - weerstand tegen. Aanvaarding van hoe het is geeft ruimte omdat weerstand wegvalt. Dan kan er werkelijk verandering komen.

Het doel van massagetherapie is dus niet in de eerste plaats iets op te lossen.
De fysiotherapeut lost een klacht aan een spier of gewricht op. Maar als je niet iets in je jezelf of je leven veranderd komt de klacht vaak gewoon weer terug.

We kunnen dingen die ons in de weg zitten niet zomaar weghalen of wegdoen. We kunnen ons verzetten maar dat verandert vaak niets. Weerstand zet ons juist extra vast.
We kunnen wel onderzoeken en kijken en voelen wat er speelt: Bewustwording! 
En het mooie is: dan komt er vanzelf ruimte voor verandering… 

Mogelijke veranderingen:

klachten verminderen of lossen op - je gaat beter slapen - je leert spanning en ontspanning onderscheiden en voelen - je krijgt het gevoel dat je zelf weer aan het roer staat - je luistert beter naar jezelf en de signalen van je lichaam - je voelt je gezien en gehoord - je ruimt oude pijn of oud trauma op- je komt in contact met vastzittend verdriet of rouw - je hoofdpijn verdwijnt - je bent minder geirriteerd - je kan dingen beter loslaten.