Wanneer en voor wie?

Als je merkt dat je behoefte hebt aan aandacht voor jezelf

Dit kan zijn als gevolg van een fase of situatie waarin je je bevindt (ziekte, rouw, scheiding, ontslag, zwangerschap, herstel) en/of doordat je klachten hebt (klachten aan spieren en gewrichten, spanningsklachten, slapeloosheid, hoofdpijn, stress, niet lekker in je vel zitten). 

Bij stress, overspannenheid en burn-out

Zie hierover meer onder de tab Stress & burn-out

Bij trauma in heden of verleden

Traumatische gebeurtenissen hebben impact op lichaam en geest. Het is zaak aandacht te besteden aan traumatische gebeurtenissen omdat ze zich kunnen vastzetten in het lichaam. Ook kindertrauma kan nog als blokkade in je lichaam aanwezig zijn. Dat kan je herkennen aan steeds terugkerende klachten, patronen of stukken van je lichaam die gevoelloos of koud aanvoelen.
Als aan kindertrauma, zoals misbruik of mishandeling, aandacht is besteed door middel van psychotherapie of andere cognitieve therapie heeft heling op "geestniveau" (gedachtenpatronen) plaatsgevonden. Op het niveau van het lichaam kan respectvolle aandachtige aanraking ervaringen als het ware overschrijven zodat ook op dat niveau heling kan plaatsvinden. Het kan dan weer veilig worden.

Bij revalidatie of na langdurige ziekte

Massagetherapie bij revalidatie of na operatie of langdurige ziekte. Het vertrouwen in je lichaam mag dan weer herstellen. Soms is het nodig het door ziekte of operatie veranderde lichaam te leren kennen en te aanvaarden. Indien het niet mogelijk is naar de praktijk te komen kan Saar aan huis komen en desnoods in bed of rolstoel behandelen.

Als het einde van het leven nadert

Liefdevolle aandacht en aanraking is weldadig, troostrijk en verlichtend als het einde nabij is. Saar komt op aanvraag aan huis of in het hospice of ziekenhuis. 

Bij SOLK-diagnose

Bij "somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten" kan massagetherapie heel mooi complementair worden ingezet. We gaan dan "luisteren" wat je lichaam je te vertellen heeft. 

* Massagetherapie is een volwaardige therapievorm die uitstekend samengaat met alle medische behandelingen. Indien gewenst vindt overleg plaats met de arts of behandelaar.