Groepen

Stress en verbinding 

Iedereen weet dat bij de stressreactie adrenaline vrijkomt. Minder bekend is dat er ook oxytocine vrijkomt. Een hormoon dat je voorbereidt om dingen te doen die je sociale contacten versterken. Dat gaat over contact, aanraking, verbinding, medeleven, zorgzaamheid. Het zorgt ervoor dat we hulp zoeken, ondersteuning vragen, delen, ons omringen met mensen die van ons houden. Juist op de heftige momenten.