Groepen

Stress en verbinding 

Iedereen weet dat bij de stressreactie adrenaline vrijkomt. Minder bekend is dat er ook oxytocine vrijkomt. Een hormoon dat je voorbereidt om dingen te doen die je sociale contacten versterken. Dat gaat over contact, aanraking, verbinding, medeleven, zorgzaamheid. Het zorgt ervoor dat we hulp zoeken, ondersteuning vragen, delen, ons omringen met mensen die belangrijk zijn. Juist op de heftige momenten

Groepen op verzoek

Op verzoek van werkgevers en particulieren werkt SAAR met groepen. Het is ook mogelijk teams of afdelingen die kampen met stressgerelateerde problematiek te begeleiden via groepswerk.