Over stress & burn-out

Stress is een prachtig en krachtig systeem

Stress is immers een reactie van ons lichaam op een bedreigende situatie (een stressor), op iets wat spanning of druk veroorzaakt. Een prachtig en krachtig systeem dat ons in hoogste staat van paraatheid brengt (arousal). Het brengt ons lichaam in een staat van vechten, vluchten of bevriezen. Het zorgt dat we Ólles kunnen geven als we worden aangevallen door de spreekwoordelijke tijger. En dat is maar wat handig als je op straat moet wegspringen voor een auto, examen moet doen, een sollicitatiegesprek hebt of moet wegrennen voor een overvaller.

Chronische stress nodigt uit tot zelfonderzoek

Als de acute stress reactie van het lichaam te lang aanhoudt en er geen ontlading of ontspanning is na een stressvolle gebeurtenis is stress niet goed voor je. De boog is dan continu gespannen (overspannenheid), todat hij breekt (burn-out).  Dit heet chronische stress. Je systeem staat continu op scherp en beleeft continu dreiging. Je bent dan aan het "overleven". Een onderdeel van chronische stress is dat je eraan gewend raakt: het sluipt er langzaam in.
Er is dan iets anders aan de hand. Je kan je afvragen waarom de boog zo gespannen blijft. Chronische stress nodigt je uit (dwingt je soms) tot zelfonderzoek. Wat heeft de gegroeide situatie te maken met jezelf, met je relaties, met hoe je in het leven staat, met je gedachten, met je overtuigingen en je overlevingsstrategieen. Hoe zit het met je wensen, je verlangens en je idealen?

Verander je gedachten over stress

Onderzoek heeft aangetoond dat als je je gedachten over stress verandert, je fysieke reactie op stress ook verandert. Het is belangrijk een vriendschappelijke relatie met stress te ontwikkelen. Je leeft dan met vriend-stress in plaats van onder dictator-stress. Dat is een groot verschil. Een belangrijk bijkomend voordeel is dat wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat als je het fenomeen stress anders bekijkt en benadert er veel minder gezondheidsrisico's zijn.

Stressmanagement: van overleven naar leven

Het leven is gevuld met stressvolle situaties. Daar kan je niets aan veranderen en dat gaat ook niet veranderen. Verander dus hoe je denkt over stress, hoe je omgaat met stress en onderzoek wat daaraan ten grondslag ligt.  Als je het gevoel hebt dat je aan het "overleven" bent is het daar tijd voor. Dan is het tijd aandacht te geven aan jezelf:  je lichaam, je emoties, je gedachten, je gevoelens, de stress-veroorzakende factoren en vooral ook aan zingeving.
Lees meer hierover bij traject en groepen.