Tussen-de-tijd

tussen-de-tijd

Heling tussen-de-tijd

In mijn praktijk verdwijnen mijn clienten vaak naar diepere lagen van bewustzijn. Ze zijn er wel en ze zijn er niet. Toch slapen ze niet. De tijdsbeleving verandert en het bewustzijn verandert. Het voelt alsof alles op zijn plaats valt, de afzonderlijke delen hun plek vinden en weer een geheel worden. Ik noem dat heling. Deze heling lijkt tussen de tijd plaats te vinden. 

Chronos, Kairos en de tussentijd

De ene minuut kan eindeloos duren en de andere is ineens voorbij. Persoonlijke tijdsbeleving is vaak zo anders dan wat de klok laat zien. Filosofen houden zich hier al eeuwen mee bezig. De griekse goden Chronos en Kairos vertegenwoordigen deze twee gezichten van de tijd. De Nederlandse filosofe Joke Hermsen heeft hier veel over geschreven.
Chronos is de god van de kloktijd. De tijd die onverstoorbaar wegtikt en waarmee wij onze samenleving ordenen. De kloktijd is lineair en eindig. Hij loopt op de horizontale lijn van geboorte naar dood. Deze kwantitatieve tijdsbeleving gaat vaak gepaard met angst en tekort. We hebben allemaal te weinig tijd en straks is de tijd op. Denk hierbij aan het woord deadline.
Kairos, je jongste zoon van Zeus, is de god van "het geschikte moment". Hij vertegenwoordigt die bijzondere momenten van inzicht, bevlogenheid en creativiteit die zich soms ineens voordoen. Het is de tijd die ertoe doet, de tijd die voor verandering en ommekeer kan zorgen. De Kairos tijd kan je zien als een tijdelijke onderbreking van de kloktijd: verticale tijd, spirituele tijd, kwalitatieve tijd. We laten de structuur van de klok los en komen in een innerlijke subjectieve beleving van tijd terecht die oneindig kan aanvoelen. Verleden en toekomst komen samen. 

Strijd met de tijd

Velen van ons voeren continue een strijd met de tijd. We lijden aan collectief tijdgebrek en lijken voordurend opgejaagd te worden door Chronos. De klok beheerst onze dag en vervreemdt ons van onszelf en we voelen ons daardoor tekortschieten en versnipperd.

Een Keuze

Je kan ook simpelweg ervoor kiezen even niets te doen, te lanterfanten, dagdromen, wachten op niets, uit het raam kijken, mediteren, yoga-doen, een boswandeling te maken etc.. Maak meermalen per dag bewust de keuze even uit de gestaag voortschrijdende kloktijd te stappen en spring dan tussen de tijd. Daar ontstaat het nieuwe, wordt het oude verwerkt en vindt heelwording plaats. 

Loslaten

De kloktijd loslaten is niet altijd makkelijk. Het gaat namelijk over het loslaten van controle en "je overgeven". Controle hebben en continu bezig zijn dient vaak een doel. Loslaten of nietsdoen kan ongemakkelijk of zelfs angstig of onveilig voelen. Aandachtige zuivere liefdevolle veilige aandacht en aanwezigheid kan je hierbij ondersteunen. 

Als je loslaat heb je twee handen vrij - Loesje


Ik kan helpen en begeleiden bij allerlei vragen op dit gebied. 


Inspiratielezing

Het is mogelijk om inspiratielezingen te boeken op het gebied van welzijn en innerlijke duurzaamheid. De tijd is een van mijn favoriete onderwerpen. Mijn inspiratielezingen zijn altijd gecombineerd met lichaamswerk. Dat wel zeggen een ervaringsoefening zodat je het besprokene ook kan voelen en ervaren in je lijf.